logo-part

FAQ

Spørgsmål/svar

Find svaret her

Vi får mange spørgsmål om lovgivning og regler. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder i forbindelse med sygdom og ferie som nyansat, er du eksempelvis ikke den eneste. Derfor har vi samlet en masse spørgsmål, som vi giver svar på her.

Det er vores team af jurister, der her har besvaret de mest almindelige spørgsmål fra vores medlemmer. Teamet kan arbejdsmarkedets retningslinjer og bestemmelser til fingerspidserne, så du kan finde udførlige svar på rigtig mange spørgsmål.

 

Ansættelseskontrakt og ansættelsesbevisloven

Ifølge ansættelsesbevisloven har en arbejdsgiver pligt til skriftligt at oplyse om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet, hvilket normalt sker i den ansættelseskontrakt, som underskrives inden ansættelsens start.

Læs mere

Arbejdstid og pauser

Der er ingen generel lov om arbejdstid. Arbejdstiden skal aftales med din arbejdsgiver. Den daglige eller ugentlige arbejdstid skal fremgå direkte af din ansættelseskontrakt eller som en henvisning til en overenskomst eller lokalaftale.

Læs mere

Elever

Som elev har du som udgangspunkt samme ansættelsesvilkår som andre ansatte. Men i nogle love og kollektive overenskomster er der særlige regler for elever.

Læs mere

Ferie

Ferieregler for optjening og afholdelse af ferie findes i ferieloven.
Ferieloven gælder for alle lønmodtagere, men en række af ferielovens bestemmelser kan være fraveget ved kollektiv overenskomst.

Læs mere

Funktionærbegrebet

Funktionærloven sikrer dig en række minimumsrettigheder, hvis du har en bestemt type arbejde og arbejder mere end 8 timer i gennemsnit om ugen.

Læs mere

Klausuler

Klausulerne får betydning ved ansættelsesforholdets ophør, da klausulerne sætter begrænsninger for, hvad du må foretage dig efter ansættelsesforholdets ophør, herunder hvilke job du kan påtage dig.

Læs mere

Manglende løn

Hvis din arbejdsgiver ikke udbetaler din løn til tiden, kan det skyldes flere forskellige ting.

Læs mere

Offentligt ansatte

Reglerne på det offentlige arbejdsmarked er på nogen punkter anderledes end de regler, der gælder for ansættelsesforhold på det private arbejdsmarked.

Læs mere

Opsigelse

Din arbejdsgiver har som udgangspunkt ret til at opsige dig. Hvilket opsigelsesvarsel, du har krav på, afhænger af

Læs mere

Orlov i forbindelse med familieforøgelse

I forbindelse med familieforøgelse er det vigtigt at skelne mellem retten til fravær og retten til løn fra din arbejdsgiver/og eller barselsdagpenge fra kommunen.

Læs mere

Overarbejde

Der findes ingen generelle lovregler, som regulerer overarbejde. Regler for overarbejde skal derfor som udgangspunkt findes i overenskomsten, hvis du er omfattet af en sådan og/eller i din individuelle ansættelseskontrakt.

Læs mere

Påtaler, advarsler og bortvisning

Din arbejdsgiver har følgende reaktionsmuligheder, hvis du misligholder dit ansættelsesforhold.

Læs mere

Sygdom

Sygdom er lovligt forfald, hvilket vil sige, at du ikke har pligt til at møde på arbejde, når du er syg, og sygdommen forhindrer dig i at udføre dit arbejde. Du har dog altid en pligt til at informere din arbejdsgiver om, at du er syg.

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

I virksomhedsoverdragelsesloven findes en række regler, som regulerer den situation, hvor en virksomhed bliver overtaget af en anden ejer.

Læs mere

Ændrede ansættelsesvilkår

Din arbejdsgiver har inden for visse rammer ret til at tilrettelægge udførelsen og planlægningen af arbejdet efter virksomhedens behov. Denne ret har arbejdsgiveren i kraft af ledelsesretten.

Læs mere